Information om matchfixing inför säsongen

Inför kommande säsong, och på förekommen anledning, vill Svenska Fotbollförbundet fästa er uppmärksamhet på de problem med matchfixing som finns inom fotbollen. Matchfixing är det största hotet mot hela fotbollens integritet och trovärdighet.

Vi uppmanar er att inför säsongsstarten informera spelartruppen i ert representationslag om gällande regler.

Förbjuden vadhållning
Det är förbjudet för bl.a. spelare och ledare, som kan påverka matchresultatet eller delmoment i en match (t.ex. varningar, hörnor etc.) att ingå vadhållning gällande matchen. Förbudet omfattar även spel genom ombud. Det är inte heller tillåtet att ingå vadhållning baserat på att det egna laget ska vinna matchen.

Förbjuden manipulation
Det är förbudet att delta i eller på annat sätt medverka till manipulation av matchresultat eller delmoment under en match, som är föremål för vadhållning, oavsett om personen själv ingått vadhållning på matchen.

Anmählingsplikt
Samtliga spelare, ledare, funktionär eller förtroende­ valda inom svensk fotboll som blir kontaktade för att medverka till förbjuden manipulation, eller på annat sätt får kännedom om förbjudna förfaranden enligt MFR, måste omgående anmäla detta till SvFF. En sådan anmälningsskyldighet kan även fullgöras genom användande av RF:s tipsfunktion på www.minmatch.se, där information kan lämnas anonymt.

Påföljder
Enskild person som bryter mot MFR ska stängas av från all organiserad idrnttsverksamhet i upp till tio år. Om överträdelsen gäller förbjuden manipulation är minimistraffet ett års avstängning. En avstängning har global verkan. Som förmildrande kan beaktas att en person medverkat iutredningen genom att länma betydelsefull information.

Förening som bryter mot MFR kan ådömas böter med lägst 10 000 kr och högst 500 000 kr. Därutöver får förening även ådömas sådan tävlingsbestraffning (diskvalifikation, degradering, poängavdrag etc.) som följer av SvFF:s tävlingsregler.

Mer information och utbildningsmaterial om match­ fixirtg hittar ni på www.minmatch.se

Om ni har några frågor kring ovanstående kontakta Tobias Tibell, tobias.tibell@svenskfotboll.se eller 08-735 9511.