Central träff för föreningens nyckelpersoner 25 april

Dalarnas FF vill skapa forum där föreningarnas representanter i olika roller kan få riktat stöd och komma till tals med sina specifika frågor. Därför bjuder vi under 2017 in till centrala träffar för personer i följande nyckelroller: Ordförande/Sekreterare/Kassör, Utbildningsansvarig, Ungdomsansvarig, Domaransvarig och Tävlingsansvarig.

Föreningar som jobbar med Dalafotbollens certifiering deltar obligatoriskt på de centrala träffarna men träffarna är också öppna för övriga föreningar att anmäla deltagare till.

Vid träffarna i Falun kommer man att behandla följande områden:
För anmälan, klicka på respektive rubrik.

Ungdomsansvariga
- Rollbeskrivning på ungdomsansvariga
- Erfarenhetsutbyte
- Hur utveckla ungdomarna sportsligt och socialt
- Vilka problem möter ni i ert arbete som ungdomsansvariga

Dessutom kommer information om årets barn och ungdomsförening, och samsyn mellan idrotterna att avhandlas.

Tävlingsansvarig
- Vilken roll har man som tävlingsansvarig i föreningen

Domaransvarig
- Huvudpunkter: domaransvarigs roll i förening samt rekrytering

Utbildningsansvariga
Vi kommer att titta på digital registrering av lärgrupper i IdrottOnline samt diskutera kring gångbara teman för lärgruppsarbete i olika målgrupper

Styrelseordförande
Hur får vi fler medlemmar att engagera sig i föreningens sytrelse eller kommittéer?
Hur samspelar och underlättar föreningens anställda arbetet för det ideella ledarskapet?
- Rekrytering av organisationsledare och medlemsengagemang
- Kvarnsvedens IK berättar om sin organisation
- Rollen som arbetsgivare. Tommy Staf, Dalaidrotten föreläser
- Erfarenhetsutbyte

Vi bjuder på kaffe och smörgås under träffen

Anmälan
För anmälan, klicka på respektive rubrik. Sista dag för anmälan är torsdag 20 april.

Datum för övriga centrala träffar hittar du här