Ansökan till Idrottslyftet är öppen

Idrottslyftet är nu öppet för ansökningar.

I den Utvecklingsplan som arbetats fram och godkänts av Svenska Fotbollförbundet och Riksidrottsförbundet finns det 4 fokusområden att söka pengar till, Certifiering, tränar- och domarutbildningar, spelarutbildning, landsbygdsutveckling.

  1. Certifiering - ett program för utveckling av föreningens organisation, styrdokument, ledare och aktiva
  2. Tränar- och domarutbildningar - Utbildning av tränare och domare
  3. Spelarutveckling - kvalitativ utbildning av spelare med utgångspunkt i svensk fotbolls spelarutbildningsplan
  4. Landsbygdprojekt - Särskild satsning på stimulansinsatser på mindre orter.

En möjlighet är en landsbygdscheck för stöd att utveckla en idé eller tanke som leder till en ansökan hos Länsstyrelsen eller något av våra leaderområden, Dalälvarnas Utvecklingsområde eller Nedre Dalälvens Utvecklingsområde.

Mer information om Idrottslyftet hittar du här.

Hur ni ansöker om Idrottslyft hittar ni här.
Sista ansökningsdag för denna period är den 31 maj.

Vid eventuella frågor kontakta Ulf Weinsteock, ulf.weinstock@dalaidrotten.se, 023-454 76, 070-250 93 03.