Unikt samarbete mellan lagidrotterna i Dalarna

Unikt samarbete mellan lagidrotterna i DalarnaUnder våren har ett unikt samarbete startat mellan våra stora lagidrotter i Dalarna, det är specialidrottsdistriktsförbunden inom ishockey, handboll, bandy, innebandy och fotboll som beslutat underteckna gemensamma riktlinjer "Samsyn", med syfte att underlätta för barn och ungdomar att kunna delta i flera idrotter.

En förändringsresa som går i linje med Riksidrottsförbundet strategi 2025.

En framgångsnyckel är att distriktsförbunden och SISU Idrottsutbildarna har varit med som stöd i processen och kommer fortsättningsvis att vara koordinatorer för Samsynsarbetet i distriktet.

  • Visionen är Vårt bästa för barnens bästa
  • Våra ledord är samverkan - kommunikation – uppföljning

Vi vill att alla ledare/tränare ska uppmuntra barn att hålla på med flera idrotter. Vi ska underlätta för barnen i deras val av idrott genom att respektera idrotternas högsäsonger. I den mån det går planera tillsammans för att undvika krockar för träning, matcher, läger och cuper, helst på lokal nivå i kommunerna men också mellan förbundens tävlings- och distriktslagsverksamhet.

Målsättningen är att man som barn ska kunna testa, leka, spela, träna och prova på många olika idrotter innan man i 15-16 års ålder kanske väljer att satsa på en idrott utifrån egna mål och ambitioner. Forskning visar att barn mår bäst när de får idrotta tillsammans med sina kompisar. Barn har olika drivkrafter varför de idrottar och det måste vi ta hänsyn till som vuxna och inte tvinga barn att välja idrott i för tidig ålder. För tidig specialisering kan leda till sämre motorik, skador, mental utmattning, man tröttnar helt enkelt för att glädjen försvinner.

Många tränare och föräldrar tänker kortsiktigt och tror sig se talanger. De vill väl, men lyssnar inte på barnen och ungdomarna, man vill vinna matcher till varje pris (därför får inte alla vara med), träna mer i "sin" idrott, nivåindela osv. De aktiva kanske vill göra något helt annat, dvs spela och träna för att det har kul med sitt lag och sina kompisar, de vill också kunna testa andra idrotter, kanske spela ett instrument, e-sporta, göra ett bra jobb i skolan osv.

Redan vid 11 års ålder väljer många barn bort föreningsidrotten idag. På 70 talet började man den organiserade föreningsidrotten i den åldern. Vad kommer att hända med våra ungdomars fysiska förmåga om de inte vill vara med i "vår" föreningsidrott längre? Regeringen har nu bestämt att barn kommer att få mer rörelse i skolan, men räcker det? Borde inte vi inom idrottsrörelsen kunna erbjuda barn en verksamhet som de vill vara kvar i hela livet? Det är vad Strategi 2025 handlar om. Vi står inför ett förändringsarbete som vi tror kommer att leda till ett uppvaknande för många föreningar, tränare och ledare.

Samsyn mellan lagidrotterna är ett led i det arbetet - Vårt bästa för barnen bästa!