Lär dig mer om de nya spelformerna i barn- och ungdomsfotbollen!

Inför säsongen 2017 sker en del förändringar inom barnfotbollen i Dalarna. Planmått och speltider har setts över och inkast tas bort bland annat. Dalarnas fotbollsföreningar röstade igenom förändringarna vid representantskapsmötet i dec 2016.

Nu erbjuder Dalarnas FF utbildningsträffar inom temat "nya spelformer" som riktar sig till alla er som är verksamma inom barn- och ungdomsfotbollen i Dalarna.

Läs mer om representansskapsmötets beslut och fundera på vad detta innebär för er verksamhet.

För att bättra kunna sätta dig in i tankegången bakom besluten och se kopplingen till svensk fotbolls spelarutbildningsplan erbjuder Dalarnas FF utbildningsträffar enligt följande:

27/3 Falun Anmälan
28/3 Avesta Anmälan
3/4 Mora Anmälan
4/4 Borlänge Anmälan

Utöver de beslut som tagits i Dalafotbollen har Svenska Fotbollförbundet aviserat ytterligare förändringar i spelformerna för barn- och ungdomsfotbollen inför säsongen 2018. Om dessa kommer vi också att informera och diskutera vid ovanstående utbildningsträffar.

För att täcka kostnader för lokal och fika tar vi ut en avgift på 250 kr/deltagare vid träffarna

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Dalarnas FF, Niklas Ribjer, 023-454 74, niklas.ribjer@dalaidrotten.se

Välkommen med din anmälan