Valberedningen informerar

I enlighet med stadgarna informerar härmed Valberedningen ledamöter i styrelsen vars mandattid går ut vid kommande årsmöte.

Pär Jonsson, Falun, Ordförande
Peter Björk, Ludvika
Torbjörn Schedvin, Mora
Christer Sjölund, Borlänge

Samtliga kandiderar för en ny mandatperiod.

Röstberättigande föreningar får senast den 1 januari till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 6 § 9-15.

Kontaktuppgifter till Valberedningen hittar du här.