Kompletteringar till Representantskapsmötet

Kompletteringar till tidigare utskick (utskickat till föreningarna 2017-12-04)

Med anledning av de ändringar som träder ikraft 2019 enligt beslut på SvFF:s Repskap angående Spelformer föreslår styrelsen enligt nedan

  • att Ungdoms-DM – Miljönären Cup pojkar och flickor 14 år spelar 9-mannaspel 2018.
  • att Kortpass tas bort i division 5-6 med återgång till inkast 2018.