Inbjudan domarkurser 11 mot 11 grund & 7 mot 7

Här finns inbjudan till domarkurser 11 mot 11 grundutbildning och 7 mot 7 fortbildning och 7 mot 7 grundutbildning. 11 mot 11 grundutbildning vänder sig till dig som vill börja döma fotboll 11 mot 11. 7 mot 7 fortbildning är till dig som dömde fotboll 7 mot 7 2017 och 7 mot 7 grundutbildning är till dig som inte dömt tidigare.

En nyhet inför 2018 är att Länsförsäkringar ingår i projektet UngDomare och de som genomför kurserna i åldern 14 år till 20 år erhåller domardräkt alternativt en domartröja. Se också under respektive inbjudan.

Välkommen till domarkurs 11 mot 11 Grundutbildning 2018 

Dalarnas FF inbjuder till domarkurs i 11 mot 11 Grundutbildning för:
Nybörjare. Se förkunskaper nedan.
För de som inte gått Steg 1 Fortbildning de sista två åren.

Plats & dag:
Borlänge, Scandic Hotel, 16-17 februari, sista anmälningsdag 2/2
Avesta, Domarhagsskolan, 2-3 mars, sista anmälningsdag 16/2
Falun, Scandic Hotel, 9-10 mars, sista anmälningsdag 23/2
Mora, Moraparken, 23-24 mars, sista anmälningsdag 9/3
Ludvika, Grand Hotel Elektra, 6-7 april, sista anmälningsdag 23/3 
Malung, Hotel Sankt Olof 20-21 april, sista anmälningsdag 6/4
Borlänge, Scandic Hotel, 4-5 maj, sista anmälningsdag 20/4

Förkunskaper:
1. Du bör ha genomfört Grundutbildning för domare 7 mot 7 tidigare eller ha mångårig fotbollsbakgrund.
2. Du skall vara född 2002 eller tidigare.
3. Du ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt i svenska språket.

Kurstid & teori:
Fredag kl.17.30 - ca 21.00 och lördag 09.00 – ca 17.00. Max 20 deltagare/kurs.

Kurstid &praktik:
Detta sker genom hjälp av klubbinstruktörer under våren 2018 eller senast under Skinnarcupen/Dalecarlia Cup.

Kursavgift.
1.400:-/deltagare. OBS! Kurskostnaden faktureras föreningen eller domaren efter genomförd kurs. Ange i anmälan vem som skall betala kursen.

Anmälan:
Anmälan sker här eller via förenings-inloggningen i Fogis.

Max 20 deltagare. Om det 2 veckor innan kurs är färre än 6 deltagare ställs kursen in och eventuellt anmälda erbjuds annan kurs enligt ovan. Eventuellt kan introduktionssamtal förekomma inför kurserna.

OBS! Du som är i åldern 14 år till 20 år ska vid anmälan också ange tröjstorlek. Länsförsäkringar ingår i projektet "UngDomare". Vid kurserna kommer du att erhålla en domardräkt som ingår i kursavgiften.

Återbud:
Återbud senare än en vecka före kurs eller uteblivande från kurs kommer att debiteras. ½ kursavgiften behålls i administrationsavgift.

Kallelse:
Skickas ca 1 vecka före kursstart till föreningsadressen för vidarebefordran till anmälda kursdeltagare samt till kursdeltagare med meddelad e-postadress. Vid introduktionssamtal skickas kallelse separat till samtliga deltagare.

Övrigt:
För att vara godkänd och få döma 11 mot 11 fotboll fodras 100% närvaro på kursen, genomförd löptest, genomförd praktik och betald kursavgift.

Upplysningar:
Frågor kan ställas till Dalarnas FF 023-454 73.

Varmt välkommen med Din/Er anmälan/Dalarnas Fotbollförbund/Domarutskottet

_________________________________________________________________________

Välkommen till Fortbildning för domare 7 mot 7 2018 

Dalarnas FF inbjuder Dig till domarkurs i Fortbildning 7 mot 7).

Denna utbildning måste man gå varje år för att döma 7 mot 7 annars måste man gå en Grundutbildning 7 mot 7 nästkommande år.

Observera att det är Du som domare är ansvarig för att Du blir anmäld till kursen!

Plats & Dagar:
Falun, Scandic Hotel, 21 mars, sista anmälningsdag 7 mars
Avesta, Ishallen Teorirummet, 28 mars, sista anmälningsdag 14 mars Borlänge, Scandic Hotel, 4 april, sista anmälningsdag 21 mars
Leksand, Siljansvallen, 11 april, sista anmälningsdag 28 mars
Ludvika, Grand Hotel Elektra, 18 april, sista anmälningsdag 4 april
Mora, Moraparken, 18 april, sista anmälningsdag 4 april

Kurstid: Klockan 18.00 - ca kl. 21.00

Förkunskaper:
Du måste ha gått Grundutbildning för domare 7 mot 2017 eller Fortbildning för domare 7 mot 7 2017.

Kursavgift:
500:-/deltagare. OBS! Kurskostnaden faktureras föreningen eller domaren efter genomförd kurs. Ange i anmälan vem som skall betala kursen.

Anmälan:
Anmälan som är bindande vill vi ha senast 2 veckor innan kurs.

Anmälan sker via vår hemsida: www.dalafotboll.nu eller via förenings-inloggningen i Fogis.

Max 24 deltagare, tidig anmälan ger förtur. Om det 2 veckor innan kurs är färre än 6 deltagare ställs kursen in och eventuellt anmälda erbjuds annan kurs enligt ovan.

OBS ! Du som är i åldern 14 år till 20 år ska vid anmälan också ange tröjstorlek. Länsförsäkringar ingår i projektet "UngDomare". Vid kurserna kommer du att erhålla en domardräkt som ingår i kursavgiften.

Återbud:
Återbud senare än en vecka före kurs eller uteblivande från kurs kommer att debiteras. ½ kursavgiften behålls i administrationsavgift.

Kallelse:
Skickas ca 1 vecka före kursstart till föreningsadressen för vidarebefordran till anmälda kursdeltagare.

Övrigt:
* För att vara godkänd och få döma fotboll 7 mot 7 fodras 100 % närvaro på kursen och betald kursavgift.
* Kvällsfika, utbildningsmaterial och domardräkt ingår i kursavgiften.

Upplysningar:
Frågor kan ställas till Dalarnas FF 023 - 454 73.

Varmt välkommen med Din/Er anmälan/Dalarnas Fotbollförbund/Domarutskottet

_______________________________________________________________________

Välkommen till Grundutbildning för domare 7 mot 7 2018 

Dalarnas FF inbjuder till domarkurs i Grundutbildning 7 mot 7 för:
* Nybörjare: Se förkunskaper nedan.
* De som inte gick domarkurs (7 mot 7 fortbildning) under 2017.

Vi ber därför föreningarna att se över behovet av nya domare 7 mot 7 snarast och anmäla dessa enligt nedan:

Plats & Dagar:
Borlänge, Scandic Hotel, 17 mars, sista anmälningsdag 2 mars
Avesta, Ishallen, Teorirummet, 24 mars, sista anmälningsdag 9 mars
Falun, Scandic Hotel, 7 april, sista anmälningsdag 23 mars
Mora, Moraparken, 14 april, sista anmälningsdag 30 mars
Borlänge, Scandic Hotel, 21 april, sista anmälningsdag 6 april
Ludvika, Grand Hotel Elektra, 28 april, sista anmälningsdag 13 april
Malung, Hotel Sankt Olof, 28 april, sista anmälningsdag 13 april
Falun, Scandic Hotel, 5 maj, sista anmälningsdag 20 april
Borlänge, Scandic Hotel, 6 maj, sista anmälningsdag 20 april

Förkunskaper:
Du måste vara född år 2004 eller tidigare.
Du ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt i svenska språket

Kurstid:
Klockan 09.00 – 17.00 ca

Kursavgift:
800:-/deltagare. OBS! Kurskostnaden faktureras föreningen eller domaren efter genomförd kurs. Ange i anmälan vem som skall betala kursen.

Anmälan:
Anmälan som är bindande vill vi ha senast 2 veckor innan kurs.

Anmälan sker via vår hemsida: www.dalafotboll.nu eller via förenings-inloggningen i Fogis.

Max 24 deltagare, tidig anmälan ger förtur. Om det 2 veckor innan kurs är färre än 6 deltagare ställs kursen in och eventuellt anmälda erbjuds annan kurs enligt ovan.

OBS ! Du som är i åldern 14 år till 20 år ska vid anmälan också ange tröjstorlek. Länsförsäkringar ingår i projektet "UngDomare". Vid kurserna kommer du att erhålla en domartröja som ingår i kursavgiften

Återbud:
Återbud senare än en vecka före kurs eller uteblivande från kurs kommer att debiteras. ½ kursavgiften behålls i administrationsavgift.

Kallelse:
Skickas ca 1 vecka före kursstart till föreningsadressen för vidarebefordran till anmälda kursdeltagare.

Övrigt:
* För att vara godkänd och få döma fotboll 7 mot 7 fodras 100 % närvaro på kursen och betald kursavgift.
* Lunch, utbildningsmaterial och domartröja ingår i kursavgiften.

Upplysningar:
Frågor kan ställas till Dalarnas FF 023-454 73

Varmt välkommen med Din/Er anmälan/Dalarnas Fotbollförbund/Domarutskottet