Damer och herrar, upp- och nedflyttning 2017

Inom kort så går vi in i slutspurten i de olika dam- och herrserierna varför Dalarnas FF:s Tävlingskommitté informerar vad som gäller för upp- och nedflyttning 2017.

Dalarnas FF:s TK vill i god tid innan serierna slutspelats påminna om de bestämmelser som gäller för upp- och nedflyttning i distriktets dam- och herrserier 2017.

Upp- och nedflyttning för damserierna 2017

Utöver vad som framgår av Tävlingsbestämmelserna Kap 2 § 19 (upp- och nedflyttning) och Kap 2 § 23 (vakanser) kan särskilt noteras.

Det slutliga utfallet på upp- och nedflyttning blir inte klart förrän resultatet av seriespel och kvalspel i förbunds- och distriktsövergripande serier är klara.

Upp- och nedflyttning i distriktsserierna beror på hur många dalalag som nedflyttas från division 2.

U-lag får 2018 delta i division 2.

Division 3
Segrande lag uppflyttas till division 2. Fler lag kan uppflyttas om vakans uppstår i division 2. Minst 2 lag nedflyttas till division 4.

Division 4
Seriesegraren och lag på 2:a plats flyttas upp till division 3. Fler lag kan uppflyttas om vakans uppstår i division 3.
U-lag (Farmarklubb) som tvångsnedflyttas p.g.a. att A-laget (Huvudklubben) nedflyttas till samma division betraktas som nedflyttat lag.

Upp- och nedflyttning för herrserierna 2017 

Fullständiga bestämmelser finns i DFF:s Tävlingsbestämmelser Kap 2 § 9 (upp- och nedflyttning) samt Kap 2 § 28 (vakanser).

I bilaga 1 redovisas på ett överskådligt sätt de olika förutsättningar som gäller för upp- och nedflyttning i distriktsserierna.

Notera

Maximalt 4 lag kan nedflyttas från division 3 2017 och det slutliga utfallet på upp- och nedflyttning 2017 blir inte bli klart förrän kvalet till division 3 är slutspelat.

Notera därför särskilt de tilläggsbestämmelser som finns i TB Kap 2 § 9. Där framgår de konsekvenser som inträffar om 4 lag nedflyttas från division 4.

U-lag (Farmarklubb) som tvångsnedflyttas p.g.a. att A-laget (Huvudklubben) nedflyttas till samma division betraktas som nedflyttat lag. Detsamma gäller även för lag som utgått i seriespelet.

Bilaga 1: Sammanställning över de olika alternativ som gäller för upp- och nedflyttning 2017

DALARNAS FOTBOLLFÖRBUND/Tävlingskommittén