Rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner

Svenska Fotbollförbundets skrift "Rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner" har nu omarbetats. Den nya versionen per 2017-04-10 återfinns nedan som pdf-fil.

Den nya versionen per 2017-04-10 återfinns som pdf-fil.

En motsvarande skrift med rekommendationer för anläggande av naturgräsplan finns framtagen sedan september 2015 och återfinns via denna direktlänk till naturgrässidorna.