Utbildningsresa för tränare till utbildningslägret P02 i Halmstad 2-5/7

Dalarnas Fotbollförbund har under flera år arrangerat utbildningsresor till utbildningslägret i Halmstad. Under fyra dagar har deltagarna analysera träningar och matcher, diskutera spelar- och tränarutbildningen i distriktet samt lyssnat till intressanta föreläsare från bl a Svenska Fotbollförbundet.

I år går resan till pojkarnas utbildingsläger 2-5/7! Du som tränare kan anmäla dig fram till och med måndag 29 maj!

Datum
Söndag 2 juli till onsdag 5 juli

Boende
Del i dubbelrum på Scandic Hallandia

Kostnad
Priset för resan är 5 400 kr varav 4 400 kr täcks av idrottslyftet. Den faktiska kostnaden blir alltså 1 000 kr/deltagare. I priset ingår resa t/r med buss, boende och alla måltider i Halmstad.

Antal platser
30 stycken. Anmälan görs enligt principen "först till kvarn..."

Innehåll
Analys av träningar och matcher, föreläsningar med förbundskapten och instruktörer från Svenska Fotbollförbundet samt erfarenhetsutbyte föreningar och instruktörer emellan. Detaljerat program skickas ut senare.

Kriterier för att kunna anmäla sig
För att resan ska ge en långsiktig positiv effekt på fotbollen i Dalarna ska alla deltagare genomföra följande aktiviteter efter resan:

- Delta på ett seminarium lördag 30 september, i samband med träningsdag för flickor och pojkar 15 år (plats ej klar). På seminariet ska du i gruppdiskussioner redogöra för hur ditt ledarskap har påverkats av tränarresan och vilken effekt det fått på de träningar och matcher du lett i ditt eget lag.

- På valfritt sätt sprida kunskapen inom din förening om hur lärandemiljön på utbildningslägret såg ut, både vad gäller instruktörernas ledarskap men också vilka lärandemetoder de använde. Är ni flera instruktörer från samma förening gör ni denna uppgift tillsammans.

Vi vill påpeka att denna resa till stor del syftar till skapa positiva effekter på fotbollen i Dalarna. Det är därför av största vikt att du som anmäler dig också ser till att boka upp lördag 30 september för att delta på seminariet. Seminariet är viktigt för att säkerställa att vi får ut önskad effekt av den tid och de pengar vi lägger på denna utbildningsresa.

Anmälan
Gör du via denna länk eller via föreningens fogisinloggning senast måndag 29/5

Kallelse
Skickas ut i juni till deltagande föreningar och deltagare

Frågor om resan
Kontakta Niklas Ribjer på 023-454 74 eller niklas.ribjer@dalaidrotten.se.