18 karat - en satsning på dam- och flickfotbollen

Dalarnas Fotbollförbund har nöjet att bjuda in föreningar till ett utvecklingsprojekt för dam- och flickfotbollen i Dalarna. Projektet är ett resultat av de tankar och diskussioner som fördes med föreningarna inför denna säsong.

Bakgrund
Flickfotbollen i Dalarna är stark sett i ett nationellt perspektiv. Våra unga tonårstjejer hävdar sig väl i konkurrensen med andra spelare i Sverige. Vi har dock inte samma framgångar som seniorspelare och seniorlag och våra bästa tjejer utvecklas inte lika bra som i andra distrikt. Vad beror detta på? Har vi inte tillräckligt bra miljöer för våra tjejer att utvecklas i? Är våra föreningar inte tillräckligt starka att ta hand om dessa tjejer? Måste våra duktiga tjejer flytta utanför distriktet för att få bra träning och matchning?

Syfte
Projektet syftar till att

  • Stärka dam- och flickfotbollsföreningarna
  • Skapa förutsättningar för en bra spelarutbildning
  • Utbilda och utveckla kvinnliga fotbollstränare
  • Utbilda och utveckla tränare för dam- och flickfotbollenHa bra tränings- och matchmiljöer för spelare som vill satsa på fotboll

Mål
Vi har som mål att vid projekttidens slut

  • Skapat mötesplatser internt i föreningarna för konstruktiva diskussioner
  • Skapat mötesplatser för föreningar att prata dam- flickfotbollsutveckling
  • Utbildat 20 nya kvinnliga fotbollstränare
  • Utbildat 60 fotbollstränare i dam och flickfotbollen
  • Höjt kunskapsnivån i föreningarna styrelser

Målgrupp
Föreningar med Damfotboll i div 1-3 2010

Projekttid
2-årsprojekt
27 november 2010-30 november 2011

Vad innehåller projektet

* Utbildning av föreningens styrelse
2-dagarskurs

* Aktivt jobb med föreningens idé, mål och visioner
Internt på hemmaplan med processledare från DFF och SISU

* Tränarutbildning
Bas 1-utbildning
Bas 2-utbildning

* Spelarutbildning
Tematräningar, 2 gånger på våren. Back, mittfält, forward, målvakt

* Tränarträffar internt i föreningen
I lärgrupp 6 gånger/år

* Nätverksträffar externt med andra föreningar
4 gånger/år. Styrelsen och tränare

Finansiering
Projektet finansieras genom Idrottslyftet + en egen insats från föreningen 40000 kr via Idrottslyftsmedel från Dalarnas FF och SISU Idrottsutbildarna och 10000 kr egen insats från föreningen (5000 kr/år)

Utvärdering/uppföljning
Projektet utvärderas genom att deltagande föreningar besvarar en enkät vid projekttidens start samt en enkät vid projekttidens slut samt genom statistik från tränarkurser

Anmälan till projektet
Föreningen anmäler sig till projekt 18-karat genom att anmäla en kontaktperson för projektet via vår hemsida, eller genom e-post till stefan.jonsson@dalaidrotten.se senast den 1 november 2009.

Efter anmälningstiden kommer projektet att detaljplaneras och kontaktpersonen i er förening kommer aktivt att vara med och påverka planeringen.

Frågor/upplysningar
Besvaras av Stefan Jonsson, Dalarnas FF, 023-454 74, 070-250 77 05, stefan.jonsson@dalaidrotten.se

Välkommen med er anmälan!
Dalarnas Fotbollförbund
Utvecklingskommittén