Rakt seriesystem - finns något realistiskt alternativ?


Denna frågeställning och mycket annat debatteras i nya numret av förbundsmagasinet Dalabollen. Ur innehållet:

- Rakt seriesystem, finns något alternativ?
- Rapport från spelarutbildaren för pojkar, Björn Lindén
- Avstängningar vid grov förseelse, konsekvenser vid rakt seriesystem
- Fotbollskolan, deltagarrekord i Vika
- mm

 Dalabollen nr 3/2009 (2009-09-30)

 Dalabollen nr 2/2009 (2009-06-27)

Dalabollen nr 1/2009 (PDF-dokument, 2,9 MB) (2009-03-27)

Kommande utgivningsdatum 2009 (prel):
Nr 4/09: 15 december
Vi behöver er hjälp med intressanta uppslag. Vad är på gång i er förening? Kontakta DFF:s kansli via e-post för att delge texter och ev bilder. Vi förbehåller oss rätten att redigera inskickat material.