Motioner Representantskapsmöte 2009

Lördagen den 5 december genomför vi årets representantskapsmöte i Borlänge för att besluta om serieindelningar samt övriga tävlingsfrågor som berör ungdoms- och seniorfotbollen i distriktet verksamhetsåret 2010.

Förslag (motion) som berör DFF:s tävlingsverksamhet skall skriftligt vara DFF:s kansli tillhanda senast 5 oktober. Motionen ska vara undertecknad av ordförande eller sekreterare i föreningen. Inkomna motioner kommer löpande att presenteras på hemsidan.