Utbildningsplan och tematräningar 7-15 år

  

Utbildningsplan och tematräningar är ett hjälpmedel för föreningar att skapa sin förenings spelarutbildningsplan.

Utbildningsmaterialet vänder sig till ledare inom barn- och ungdomsfotbollen 7-15 år och följer riktlinjerna för Fotbollens spela, lek och lär där lek, teknik och smålagsspel är i fokus.

Föreningar kan söka medel via Idrottslyftet för att ta fram sin förenings spelarutbildningsplan.